Potrzebujesz pomocy, dzwoń - doradzimy rozwiązanie:  608 44 22 04

Lokalizacja Pojazdów GPS

Pragniemy przedstawić Państwu ofertę dotyczącą nadzoru obiektów mobilnych, którym jest "System Zarządzania Flotą Pojazdów" działający w oparciu o monitoring satelitarny GPS przy wykorzystaniu pakietowej technologii transmisji danych GSM-GPRS.

System przez nas oferowany umożliwia lokalizację, ochronę, zarządzanie pojazdami i śledzenie ich w czasie rzeczywistym poprzez przeglądarkę internetową na komputerze z dostępem do Internetu. System umożliwia rzetelną weryfikację rozliczanej pracy pojazdów dostarczając użytkownikowi obiektywnych informacji takich jak czas pracy, przebiegi, odtworzenie tras przejazdów, miejsc postojów oraz aktualnego stanu zbiornika paliwa.

Dla zapoznania się z systemem Lokalizacji Pojazdu GPS proszę o zalogowanie się na stronę: www.e-server.com.pl

System jest oparty na naszym autorskim oprogramowaniu, które przez cały czas rozwijamy i dzięki sugestiom naszych klientów możemy je dostosowywać zarówno do bieżących
potrzeb jak i przyszłych wymagań wobec systemu.

Nadajniki montowane w pojazdach są urządzeniami najwyższej jakości, bazujące na wieloletnich doświadczeniach producenta w zakresie transmisji GPRS. Urządzenia posiadają bufor zdarzeń, który umożliwia zbieranie informacji o pojeździe w momencie jego obecności poza zasięgiem sieci operatora macierzystego ( np. za granicą ). Po powrocie do Polski nadajnik przekaże do systemu wszystkie informacje zbierane w czasie przejazdu poza granicami Polski. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na ponoszenie kosztów roamingu może wybrać funkcję „roaming” i monitorować swój pojazd on-line również za granicą.

System monitorujący pracę floty składa się lokalizatorów pojazdów GPS zamontowanych w pojazdach. Lokalizatory w zadanym odstępie czasu ( co 60 sekund) wysyłają do centralnego serwera między innymi informację o aktualnej pozycji pojazdu, prędkości poruszania się itd.

Użytkownicy systemu mają dostęp do informacji poprzez standardową przeglądarkę internetową. Każdy z nich posiada określone prawa dostępu, dzięki czemu można zdywersyfikować dostęp do konkretnych funkcjonalności. Zapobiega to sytuacji, w której nieupoważniony pracownik mógłby przeglądać dane prezentowane w systemie przeznaczone tylko dla właściciela,prezesa czy dyrektora jednostki.

Na mapie można śledzić aktualną pozycję pojazdu lub postój bez odświeżania przeglądarki. System Lokalizatorów pojazdu GPS oferowany przez nas pozwala na obiektywną weryfikację wszystkich rozliczeń
związanych z utrzymaniem pojazdów, dlatego z powodzeniem funkcjonuje w wielu przedsiębiorstwach z różnych branż na terenie całego kraju.