Potrzebujesz pomocy, dzwoń - doradzimy rozwiązanie:  608 44 22 04

Rodo

Polityka ochrony danych osobowych

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Radio Car, w Wałbrzychu, przy ul. Długa 3A. Nasze dane kontaktowe: alarmyradiocar@wp.pl, 608 44 22 04

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres alarmyradiocar@wp.pl

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celach realizacji zamówienia.

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: dostawcom usług dodatkowych (o ile takie wystąpią), kontrahentom realizującym usługi na rzecz Radio Car na podstawie zawartych umów.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W celu realizacji umowy dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

  • jeśli dane dotyczą zawartej z Radio Car umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy,
  • jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
  • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach , może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
  • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
  • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
  • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody wówczas zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Skąd macie moje dane?

Twoje  dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie realizacji umowy. W przypadku gdy umowa nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od poprzedniej firmy zarządzającej. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego.

Masz dodatkowe pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania!  kontaktując się mailowo.